Loading Events

← Back to Events

中山市思迈雅瑜伽会馆 Zhongshan

中山市三乡镇振华路38号雅居乐新城9期岭峰峰会会所
Zhongshan, China

December 2019

BodyFly Level 1 | Zongshan

December 1 - December 4
中山市思迈雅瑜伽会馆 Zhongshan, 中山市三乡镇振华路38号雅居乐新城9期岭峰峰会会所
Zhongshan, China
CNY 7,900
Find out more »

BodyFly Level 2 | Zongshan

December 5 - December 8
中山市思迈雅瑜伽会馆 Zhongshan, 中山市三乡镇振华路38号雅居乐新城9期岭峰峰会会所
Zhongshan, China
CNY 6,900
Find out more »
+ Export Events